ASFALTERING

Vi påtar oss store og små oppdrag for private husstander og næringslivet. Det kan være asfaltering og oppretting av gårdstun, private oppkjørsler, veier, grøfter, fortau m.m. I tillegg til asfaltering kan vi også sørge for planering og komprimering, utskifting av masse, kantsteinsetting og steinsetting. Vi utfører også reparasjon av gammel asfalt. Asfalt er billigere enn mange tror, og enkelt å holde rent ved kosting og spyling. Vi kommer gjerne på befaring og gir et uforpliktende tilbud på asfaltarbeid. Velkommen til en god asfalthandel til forutsigbare betingelser.