MASKINFLYTTING

Vi har en moderne og kraftig maskinpark som bidrar til sikker maskinflytting. Dette gjelder de fleste typer maskiner. Vi har riktig og moderne utstyr, med en moderne bilpark og flytteutstyr. Det er ingen geografisk begrensning når det gjelder maskinflytting og vi tar oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss og fortell om ditt flyttebehov. Sammen kan vi finne en løsning som sikrer en kostnadseffektiv og sikker gjennomføring av oppdraget.